Categories
ပရိုၚ်

မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် တိုန်မံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် စၟဳစၟတ်အလန်ဒုတိယ ဟွံဆဵုစၟယဲရ ဂး

မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ်နာၚ်တဳ တိုန်မံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် (၇) ဏံ စၟဳစၟတ်အလန်ဒုတိယဂှ် ဟွံဆဵုစၟယဲ ဒှ်အာ (Negative) ယျရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရးဍုၚ်မန် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ်နာၚ်တဳ တိုန်မံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် (၇) ဏံ စၟဳစၟတ်အလန်ဒုတိယဂှ် ဟွံဆဵုစၟယဲ ဒှ်အာ (Negative) ယျရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရးဍုၚ်မန် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

မၞိဟ်ယဲဏံဂှ် ၜိုန်ရစွံလဝ် ပ္ဍဲကဵုဟဒမ်တၞဟ်ခြာကီုလေဝ် အကာဲအရာပရေၚ်ထတ်ခိုဟ်မံၚ်တုဲ ပေၚ်မွဲသတ္တဟမ္ဂး ဒးထပ်စၟဳစၟတ်စမ်ၜတ်အာစၟယဲ အလန်တတိယ နွံပၠန်ရောၚ်။

မၞိဟ်ယဲလၟိဟ် (၃၅၁) ဂှ် စဴကၠုၚ်နူကဵုဍုၚ်မလေဝ်ယှာတုဲ အဃောနွံမံၚ်ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲပါ်စွံလဝ် Quarantine Center ဂှ် ဆဵုညာတ်အာစၟယဲဂှ်ရ နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ဂှ် ပြံၚ်နၚ်ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ လွဳလွတ်ကဵုမံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

တုဲကၠုၚ်ဂိတုဇူလာၚ် ၂၉ ဂှ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ကၟိန်ဍုၚ်တေံ လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ် မၞိဟ်ယဲတၟိဂှ် ဇာတိပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် မၞိဟ်တြုံအာယုက် (၃၁) သၞာံဏံ ပါလုပ်ကၠုၚ်လဝ်ရ။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ စဵုကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် (၈) ဏံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန် ဒှ်ကၠုၚ် (၃၅၉) တၠတုဲ မၞိဟ်ဗၠးနူကဵုယဲဂှ် (၃၀၉) တၠကီု မၞိဟ်စုတိအာကဵုယဲဏံဂှ် (၆) တၠရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ကၟိန်ဍုၚ်လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.