Categories
ပရိုၚ်

မၞိဟ်ယဲနူကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် (၂) တၠ ဆဵုစၟယဲ Covid-19 တုဲ တိုန်မံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်

မၞိဟ်ယဲ မၞိဟ်တြုံ (၂) တၠ အာယုက် (၃၄) သၞာံ ဇာတိပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်ကဵု မၞိဟ်ယဲအာယုက် (၆၄) သၞာံ ဇာတိပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဏံဂှ် စဴကၠုၚ်နူကဵုဍုၚ်သၟာၚ်တုဲ အဃောတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဟဒမ်တၞဟ်ခြာ (Quarantine Center) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကၟာရတ် (ကမာရွတ်) ရးလ္ဂုၚ်ဂှ် ဆဵုညာတ်အာစၟယဲရ။

မၞိဟ်ယဲဇာတိတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ် (၂) တၠဂှ် ဆဵုဂဗလဝ်စၟယဲ Covid-19 တုဲ လွဳလွတ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲလွဳတၟေၚ် ဥက္ကလာပသၠုၚ်ကျာ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ကၟိန်ဍုၚ်တေံ လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၉ အခိၚ်ဗတမ်ဂှ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုလလောၚ်တြးလဝ်မွဲစွံဂှ် မၞိဟ်ယဲပါလုပ် (၁၅) တၠတုဲ မၞိဟ်ယဲနူကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် (၂) တၠ မၞိဟ်ယဲလၟိဟ် (၃၈၅) ကဵု (၃၈၆) ဏံဂှ် စဴကၠုၚ်နူကဵုဍုၚ်အိန္ဒိယရ။

မၞိဟ်ယဲ မၞိဟ်တြုံ (၂) တၠ အာယုက် (၃၄) သၞာံ ဇာတိပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်ကဵု မၞိဟ်ယဲအာယုက် (၆၄) သၞာံ ဇာတိပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဏံဂှ် စဴကၠုၚ်နူကဵုဍုၚ်သၟာၚ်တုဲ အဃောတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဟဒမ်တၞဟ်ခြာ (Quarantine Center) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကၟာရတ် (ကမာရွတ်) ရးလ္ဂုၚ်ဂှ် ဆဵုညာတ်အာစၟယဲရ။

စဵုကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် (၂၀) အခိၚ်နူဂယး (၈) နာဍဳဂှ် အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် (၃၉၆) တၠနွံတုဲ မၞိဟ်ဗၠးအာဂှ် (၃၃၃) တၠရ။ ပၞောဝ်ကဵုမၞိဟ်ယဲတံဂှ် ဒးစုတိအာ (၆) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.