Categories
ပရိုၚ်

သြန်ထံက်ပၚ် သွက်ညးနွံပဋိသန္ဓိတံဂှ် တၞးကာဒ်ကောန်ဍုၚ် ဟွံမွဲလေဝ် ကဵုအာဏောၚ်

ပ္ဍဲကဵု Application “Ngwe Bike” ဂှ် ပ္တိုန်စရၚ်အာတ်မိက်မာန်တုဲ မၞိဟ်တၞးဂၞန်ကောန်ဍုၚ် ဟွံမွဲတံလေဝ် ကဵုအာအထံက်ပၚ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုဌာနယိုက်ဂၠေၚ်ဝန်ပရေၚ်မၞိဟ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အခိၚ်ကာလယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်နာၚ်တဳ ကတဵုဒှ်မံၚ်ဏံ နူကဵုအလဵုအသဳတံ ကဵုထံက်ပၚ် သြန် သွက်မၞိဟ်နွံကဵုပဋိသန္ဓိတံ ညးမွဲ (၃၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵု Application “Ngwe Bike” ဂှ် ပ္တိုန်စရၚ်အာတ်မိက်မာန်တုဲ မၞိဟ်တၞးဂၞန်ကောန်ဍုၚ် ဟွံမွဲတံလေဝ် ကဵုအာအထံက်ပၚ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုဌာနယိုက်ဂၠေၚ်ဝန်ပရေၚ်မၞိဟ်ရ။

“ရဲနွံကဵုယဲဒိုက် အလုံတွဵုရးဍုၚ်မန်သီုဖအိုတ်ဂှ် ဂွံထေက်မံၚ်ရ။ တၞးကာဒ်ကောန်ဍုၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) ဟွံမွဲလေဝ် ဗပေၚ် (Form) ဏံဂွံမံၚ်ရ။ တၞးကာဒ်ကောန်ဍုၚ်ဟွံမွဲတုဲ ဗပေၚ်ဟွံဂွံဂှ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ တၞးကောန်ဍုၚ်ဟွံမွဲ ဟွံဂွံဟွံသေၚ်၊ လပဂွိၚ်ညိ။ ကဵုသီုညးဖအိုတ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒုညးစၞောန်ပ္ညုၚ် ဌာနယိုက်ဂၠေၚ်ဝန်ပရေၚ်မၞိဟ် ဥုအံၚ်တာန် ဟီုရ။

စဵုကဵုလၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်ပ္တိုန်နၚ်လဝ်စရၚ် သွက်သြန်ထံက်ပၚ် မၞိဟ်နွံယဲဒိုက်ဂှ် ဂွံၜိုတ်လၟိဟ် (၂၀၀) တၠပြၚ်ညိရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
ဟိုတ်နူကဵုယဲကပ်ကဝ်ဗေတ်တုဲ မၞိဟ်ဒးလုပ်လဝ် Quarantine Center ဂှ် စဵုကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၉ ဏံ မၞိဟ်နွံကဵုပဋိသန္ဓိ (ယဲဒိုက်) ဂှ် ပါလုပ်မံၚ် (၆၀၀) တၠပြၚ်တံဂှ်လေဝ် ကေၚ်ထံက်ပၚ်လဝ် နွံကီုရောၚ်။

“အဃောအဲအာပအပ်ဗုၚ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် အ္စာၝောံတံဟီု နူကဵုအလဵုအသဳ ကဵုအထံက်ပၚ်ဏောၚ် အဲမိၚ်ပရိုၚ်ဂှ်တုဲ လၟုဟ်အဲကၠုၚ်ကဵုစရၚ်အဏံလေဝ်။ အခိၚ်နွံကဵုယဲဒိုက်ဏံ ကဵုအထံက်ပၚ်မွဲဒကုတ်မွဲဒကဴဂှ် မိပ်မံၚ်စိုတ်ရ” သာ်ဝွံ ညးနွံကဵုယဲဒိုက်မွဲတၠ ဒဝ်သာန်န်ယျဳ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုအစဳဇန်ထံက်ပၚ် (Ngwe Bike) ဏံဂှ် နူကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၁ စဵုကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁၅ တေံ အာတ်မိက် ဂရၚ်ပတီအာမာန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုအေပ်တေမ်ဗာအိုတ်တံ ညးပတိတ်ကဵုစရၚ်ထံက်ပၚ် (၃၀၀၀၀) ဒ္ကေဝ် မွဲဝါရရောၚ်။

ညးနွံကဵုပဋိသန္ဓိ (ယဲဒိုက်) တံဂှ် နူကဵု Application ကဵုဒှ် ပ္ဍဲကဵုဌာနယိုက်ဂၠေၚ်ဝန်ပရေၚ်မၞိဟ် (လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန) မကြပ်ကဵုဇကုတံဂှ် ပ္တိုန်စရၚ် အာတ်မိက်မာန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.