Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

စပ်ကဵုယဲကပ် (အိုမီခရွန်)တုဲ ဗီုပြၚ်ဒးကၠောန်ထေက်၊ ဒးဝေၚ်ပါဲထေက် တအ်ဂးတုဲ နဲကဲဂှ် သီုကဵုဒှ်မံၚ်ဘဲအန္တရာယ်တုဲ တြးပတိတ်မံၚ် နဲကဲတၚ်နၚ်ဗၠေတ်တ်

အခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ စပ်ကဵုယဲကပ် (အိုမီခရွန်) ဂှ်တုဲ ဒြဟတ်ကၠောံထၞာန်ဒၟံၚ် ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်ဂှ်ရ ဗီုပြၚ်ဒးစဂဥုဲ ကဵု နဲကဲဒးဝေၚ်ပါဲ ဗၠေတ်တ်တအ်ဂှ် မံက်ပြးတိုန်ကၠုၚ်မံၚ် လ္တူမုက်လိက်facebookတအ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။

အခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ စပ်ကဵုယဲကပ် (အိုမီခရွန်) ဂှ်တုဲ ဒြဟတ်ကၠောံထၞာန်ဒၟံၚ် ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်ဂှ်ရ ဗီုပြၚ်ဒးစဂဥုဲ ကဵု နဲကဲဒးဝေၚ်ပါဲ ဗၠေတ်တ်တအ်ဂှ် မံက်ပြးတိုန်ကၠုၚ်မံၚ် လ္တူမုက်လိက်facebookတအ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ 

ပရိုၚ်ဏံဂှ် နူတမ်ဂှ်တှေ်ကိုကာလဝ်နူ ဒံက်တာ (သစ်လွၚ်) ဂှ်တုဲ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ပ္ဍဲအကံက် Ei Toneဂှ် ကလေၚ်ပါ်ပရအ်လဝ်ရ။ နူကဵုအကံက်Ei Toneဂှ် ရဲကလေၚ်ပါ်ပရအ်လဝ် လၟိန်မၞိဟ် ၃၀၀၀ပြၚ်နွံကၠုၚ်ရ။ အခိၚ်လၟုဟ်Ei Toneဂှ် ကလေၚ်ဖျေံထောံတုဲကီုလေဝ် ရဲကလေၚ် ပါ်ပရအ်မံၚ်တအ်ဂှ် သှေ်မံၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဏီရ။

ဗီုပြၚ် ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ် ပြးတိတ်မံၚ်တအ်ဂှ်တှေ် စၞအဟာရ မပ္တံကဵု ခပေါဲဂစေံ (ၚှက်သိုက်)၊ သတ်ပညောန်၊ သတ်ခအဳ၊ ဍာ်သတ်ဗြဴတအ်ဂှ် စဟွံဂွံရ။ ပ္ဍဲပွိုၚ် ၄နာဍဳမ္ဂး ဒးသုၚ်ကဵုဂဥုဲ ဗီတာမၚ်ဒီ ၂၀၀၀ဂှ်ဂးတုဲ စၞောန်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။ တုဲပၠန် ဗီုလဵုဂွံမံၚ်စံၚ်၊ ထိၚ်ဒဝ်လွဳလွတ်အာဂှ်လေဝ် ချူထမံက်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။

ပရိုၚ်ဂှ် နူကဵုဌာနစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ပရောပရာ ချူပတိုန်လဝ်တအ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်အန္တရာယ် သွက်မၞိဟ်ပိုဲတအ်မာန်မံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်တၚ်နၚ်ဗၠေတ်တ်ဟေၚ် စၞောန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် ပိုဲစၟတ်သတီရ။ တၚ်နၚ်ချူပတိုန်လဝ်တအ်ဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲပကိတ်ပညဳရံၚ်တုဲ စပ်ကဵုဒးဝၚ်ပါဲထေက်၊ ဟွံဝေၚ်ပါဲထေက်ဂှ် မၞိဟ်စဳစောန်တအ်ကီု၊ သီုကဵုဌာနဂကောံ ပရေၚ်ထတ်ယိုတ်မွဲလဵုလေဝ် ဟွံဂွံချူပတိုန်လဝ် သာ်ဏံဏီရ။

တုဲပၠန် အတိုၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ် မချူပတိုန်လဝ် ပ္ဍဲကဵုပရိုၚ်ဂှ်တှေ် ကလေၚ်သၟာန်လဝ် ဒံက်တာမွဲတၠနွံရ။ ဗီုပြၚ်ညးဟီုဂှ်တှေ်“ပရိုၚ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်မွဲရ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ် ၄နာဍဳခြာတှေ် သုၚ်ဗက်မံၚ်ဂဥုဲ Vitamin Dမ္ဂးတှေ် ကၟက်ဂြိုဟ်(ကျောက်ကပ်)ပိုဲ လီုလာ်အာမာန်တုဲ ဒဵုကဵုအိုတ်လမျီုမာန်မံၚ်ရောၚ်။”သာ်ဝွံ ညးသောၚ်ကလးလဝ် သာ်ဏံရ။

ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပိုဲတအ်ဝွံ စပ်ကဵုပရိုၚ်ပရေၚ်ထတ်ယိုက် ဗၠေတ်တ်သာ်ဏံတအ်ဂှ် မံက်တိတ်ကၠုၚ်မံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ပိုဲဂွံဆဵုကေတ်မံၚ်လၟိုန်ရ။ အဃော Covid-19 စဒှ်ဂှ်လေဝ် ပရိုၚ်ပတောံ၊ ပရိုၚ်ကောလဟာလ သာ်ဏံဂှ် မံက်တိတ်ကၠုၚ်မံၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ကီုရ။

ဗီုပြၚ် ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်ဗီုဇဏံဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်မံၚ် ဘဲအန္တရာယ် သွက်မၞိဟ်ပိုဲတအ်လေဝ် နွံကၠုၚ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုပရိုၚ်ဗီုသာ်ဝွံမ္ဂး လ္ပပေတှ်ပြဟ်ဏီညိ၊တုဲပၠန်တှေ် ယဝ်ဟွံတီချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်ဏီတှေ် လ္ပပါ်ပရအ်ကၠာဏီညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.