Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

မခတိုဟ်(ဗုံး) ဗတိုဟ်လဝ်တုဲ ကျာ်ပ္ဍဲဍုၚ်(ပုဂံ)လ္ရဵုဂှ် လီုလာ်အာမာန်မံၚ်ဂးတုဲ ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ် ကလေၚ်နိသဲလဝ် တၚ်နၚ်ဗၠေတ်တ်တုဲ ဖန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံ

မခတိုဟ်(ဗုံး) ဗတိုဟ်လဝ်တုဲ ကျာ်ပ္ဍဲဍုၚ်(ပုဂံ)လ္ရဵုဂှ် လီုလာ်အာမာန်မံၚ်ဂးတုဲ ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ် ကလေၚ်နိသဲလဝ် တၚ်နၚ်ဗၠေတ်တ်တုဲ ဖန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံ

ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဝွံ မဒှ်ဍုၚ်တြေံမွဲဒၞာဲ ညးမကော်ခဴစဍုၚ် ဗကာံ (ပုဂံ)ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုမခတိုဟ်(ဗုံး)ဗတိုဟ်လဝ် ဗဒါဲကျာ်(မဟာဓမ္မရာဇိက)ဂှ်ရ ကျာ်လ္ရဵုဂှ် လီုလိုက်အာမာန်မံၚ်ရောၚ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်တၚ်နၚ်ဒဒှ်ဍာံလဝ်တအ်ဂှ် ရဲချဳဒရာၚ်တအ်ကီု၊ ရဲထံက်ဂလာန်လ္ပာ်ပၞာန်တအ် ဗီုဍေံတအ်မိက်ဂွံဒှ်ဂှ် ကလေၚ်နိသဲထောံတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ် ကလေၚ်ပါ်ပရအ်မံၚ်ညးသကအ် လ္တူsocial mediaတအ် မွဲအလန်ပၠန်ရ။

ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဝွံ မဒှ်ဍုၚ်တြေံမွဲဒၞာဲ ညးမကော်ခဴစဍုၚ် ဗကာံ (ပုဂံ)ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုမခတိုဟ်(ဗုံး)ဗတိုဟ်လဝ် ဗဒါဲကျာ်(မဟာဓမ္မရာဇိက)ဂှ်ရ ကျာ်လ္ရဵုဂှ် လီုလိုက်အာမာန်မံၚ်ရောၚ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်တၚ်နၚ်ဒဒှ်ဍာံလဝ်တအ်ဂှ် ရဲချဳဒရာၚ်တအ်ကီု၊ ရဲထံက်ဂလာန်လ္ပာ်ပၞာန်တအ် ဗီုဍေံတအ်မိက်ဂွံဒှ်ဂှ် ကလေၚ်နိသဲထောံတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ် ကလေၚ်ပါ်ပရအ်မံၚ်ညးသကအ် လ္တူsocial mediaတအ် မွဲအလန်ပၠန်ရ။

ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်ပရိုၚ်ဂှ်တှေ် “ပ္ဍဲဍုၚ်ဗကာံ( ပုဂံ) ဗဒါဲ “ကျာ်မဟာဓမ္မရာဇက”ဂှ် လောန်ကၠုၚ်ပွိုၚ်ၜိုတ် ၁နာဍဳဂှ်မဗတိုဟ် ဗတိုဟ်လဝ်တုဲ ဟိုတ်နူကဵုမဗတိုဟ်ဂှ်ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ဂှ်ရ ကျာ်ပ္ဍဲဍုၚ် ဗကာံ (ပုဂံ)လ္ရဵုတအ် လီုလာ်အာမာန်မံၚ်ရောၚ် ညးဒေသမွဲတၠပတိုန်ထ္ၜးလဝ်”ဂးတုဲ ပရိုၚ်ဂှ်နူကဵုအကံက် “Phyoeko Lin” ဂှ်မွဲကဆံၚ် ပ္ဍဲဂိတုအေဗြဴ၊ စၟတ်တ္ရဲ၂၅ အခိၚ်သဝ်တ္ရဲ ၜိုတ်၂နာဍဳပြၚ်ၚ်ဂှ် ပတိုန်လဝ်ပရိုၚ်ဂှ်ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ်တိုန်အာတုဲ မၞိဟ်ကဵုလဝ်reactၜိုတ်(၃၃၈)၊ မၞိဟ်ကလေၚ်ပါ်ပရအ်လဝ်(၁၂၄)တၠနွံရ။

ပရိုၚ်ဂှ်နူဌာနပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်မွဲဂှ်တှေ်ကလေၚ်သၟာန်ရံၚ်ညး​ဒေသလ္ပာ်ဍုၚ်(ပုဂံ)တေံမွဲတၠဂှ်တှေ် “ပရောပရာဒဒှ်ရမဗတိုဟ် ဗတိုဟ်လဝ်ဏံဂှ်ဍာံမံၚ်ကီုလေဝ် ဒၞာဲဗတိုဟ်လဝ်တအ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ဒၞာဲ(ပုဂံမြို့သစ်)တေံတုဲ ဗဒါဲဇဂှ်လေဝ် ကျာ်တြေံတြေံတအ်လေဝ်ဟွံမွဲ မွဲသာ်ရ။ တုဲပၠန်ဒၞာဲမဗတိုဟ် ဗတိုဟ်လဝ်တအ်ဂှ် ကဵု“ကျာ်မဟာဓမ္မရာဇက”ဂှ် အခြာဍေံသ္ရောဲမံၚ်ရောၚ်” သာ်ဝွံညးဒေသ ပ္ဍဲဍုၚ်(ပုဂံ)မွဲတၠ ကလေၚ်သောၚ်ကလးလဝ်ရ။ ဆေၚ်စပ်ကဵုပရောပရာမဗတိုဟ် ဗတိုဟ်လဝ်ဏံဂှ် ညးဂှ်လဵုမွဲသ္ပလဝ်ဂှ် နူဂကောံမွဲလဵုလေဝ် ဟွံဂွံထမံက်ထ္ၜးလဝ်ဏီရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ဘာသာ သာသနာတအ်တုဲ ရဲထံက်ဂလာန်ကဵုပၞာန်တအ်ကီု၊ ရဲချဳဳဓရာၚ်မံၚ်တအ်ကီု တြးမံၚ်သြဝါဒ ဒဒှ်ရပလီုပလိုက်မံၚ်ဗုဒ္ဓသာသနာတအ်ဏောၚ်ဂှ် ဗီုပြၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဖန်ဇန်တြးပတိုန်မံၚ်ပရိုၚ်သြဝါဒ ဗီုဗီုတအ်ဏံဂှ် အခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ ပိုဲဂွံဆဵုကေတ်မံၚ်လ္မိုန်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဗီုဗီုဇဏံတိုန်ကၠုၚ်မ္ဂး ညံၚ်ပိုဲတအ်ဟွံဂွံပတှေ်ဒးအာကီု၊ ညံၚ်ဟွံဂွံပါ်ပရအ်ဒးအာဂှ် ပိုဲတအ်ဂၠိုက်ဂၠာဲကျောဝ်ရံၚ် နူဌာနပရိုၚ် မဳဒဳယာလုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ကၠာညိ။ တုဲပၠန်ဗက်အကျောဝ်ရံၚ် နူဂကောံလ္ရဵုတအ်ကီု ညးတအ်ကလေၚ်သောၚ်ကလးလဝ် လိက်လလောၚ်တြးညးတအ်သောၚ်နွံမံၚ်ရဟာ၊ ညးတအ် ကလေၚ်သောၚ်ကလးလဝ်နွံမံၚ်ရဟာဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ်ရံၚ်ကၠးကၠးတုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ပါ်ပရအ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကဵု ပရိသာတ်ညးမဗှ်လိက်ပရိုၚ်တအ် မွဲအလန်ပၠန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.