Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ရဲမလုပ်လဝ်CDMတအ်ဂှ် သၠုၚ်ကဵုသြန်ဂိတုရောၚ် ညးဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပညာ ဒံက်တာဇြဝ်ဝေသဵု ဟီုလဝ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမံက်ကၠုၚ်

ခေတ္တညးဒေါံဇူယိုက်ဂၠေၚ်ဝန် အလဵုသဳ(CDM)တအ်ဂှ် ညံၚ်သြန်လၟေၚ်ဂိတုဂွံသၠုၚ်တိုန်အာမာန်ဂှ် က်တာဇြဝ်ဝေသဵု (ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး)တအ် ချပ်စီဇန်မံၚ်ဂးတုဲ Postပတိုန်လဝ်သီုကဵုဗီုမွဲတၞးဂှ် ပြးတိတ်အာ အကြာညးသုၚ်စောဲ မုက်လိက်facebookတအ်မွဲအလန်ပၠန်ရ။ စပ္တံနူရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ် ပတောံပတိုန်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးရုၚ်အလဵုသဳပတောံဂှ်တုဲ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ပရိုၚ်ဂှ်စပြးတိတ်အာရ။   

ခေတ္တညးဒေါံဇူယိုက်ဂၠေၚ်ဝန် အလဵုသဳ(CDM)တအ်ဂှ် ညံၚ်သြန်လၟေၚ်ဂိတုဂွံသၠုၚ်တိုန်အာမာန်ဂှ် က်တာဇြဝ်ဝေသဵု (ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး)တအ် ချပ်စီဇန်မံၚ်ဂးတုဲ Postပတိုန်လဝ်သီုကဵုဗီုမွဲတၞးဂှ် ပြးတိတ်အာ အကြာညးသုၚ်စောဲ မုက်လိက်facebookတအ်မွဲအလန်ပၠန်ရ။ စပ္တံနူရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ် ပတောံပတိုန်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးရုၚ်အလဵုသဳပတောံဂှ်တုဲ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ပရိုၚ်ဂှ်စပြးတိတ်အာရ။   

ဗီုပတိုန်လဝ်ဏံဂှ် screenshotလဝ်နူဌာနပရိုၚ် “DVB”တအ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဗီုဂှ်ပၠန် သီုကဵုကလေၚ်ချူစုတ်လဝ်လိက်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။ ဗီုပြၚ်ချူလဝ် ပ္ဍဲကဵုဗီုဂှ်တှေ် “ခေတ္တညးဒေါံဇူယိုက်ဂၠေၚ်ဝန် အလဵုသဳတအ်ဂှ် လၟေၚ်သြန်ဂိတုညံၚ်ဂွံသၠုၚ်တိုန်ဂှ် ချပ်လဝ်နွံမံၚ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအေဗြဴ၊ စၟတ်တ္ရဲ ၃၁၊ သၞာံ ၂၀၂၂ဏံအာပတိတ်သြန်ဂိတုမာန်မံၚ်ယျ”ဂးတုဲ ဗီုဂှ်မံက်တိတ်ကၠုၚ်ရ။

Postပတိုန်လဝ်ဏံဂှ် နူဌာနပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဟေၚ်ဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံစၟတ်သ္တီထောံပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ်တှေ်ဗီုမပတိုန်လဝ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ဗီုနူဌာနပရိုၚ် “DVB”တအ်ပတိုန်လဝ် နကဵုက္ဍိုပ်လိက် “ကွးဘာစှ်တန်၇ကိုဒ်(၇သိန်း)တအ် ဟိုတ်နူထ္ၜးဆန္ဒဟွံသွဟ်လိက်ဂှ် ညးဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပညာ ဒံက်တာဇြဝ်ဝေသဵု(ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး) ညးကေတ်ဂုဏ်စရာဲ” ဂးတုဲ ပရိုၚ်ဂှ် “DVB”တအ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။ အတိုၚ်ပရိုၚ်တောံပတိုန်လဝ်ဏံဂှ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဗီုဏံဂှ် Screenshotလဝ် နူကဵု “DVB”တေံမွဲဟေၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် မိက်လဴထ္ၜးနကီုရ။

Screenshotလဝ်ဗီုနူဌာနပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်မွဲမွဲတုဲ ပ္ဍဲကဵုဗီုဂှ် ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ် ဗီုဍေံတအ်မိက်ဂွံဒှ်ဂှ် ဗီုပြၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်နဲကဲဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠေၚ် ညံၚ်သ္ဂောံမၞိဟ်သုၚ်စောဲ social mediaတအ် စိုတ်ဂွံလုပ်စမာန်ဂှ် ဍေံတအ်ချူပတောံပတိုန်စ​လေပ်ရ။  ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ညးသုၚ်စောဲsocialတအ်လေဝ် ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး ညံၚ်ဟွံဂွံပတှေ်ဒးအာပြဟ်ကီု၊ ညံၚ်ဟွံဂွံပါ်ပရအ်ဒးအာဂှ်လေဝ် ပိုဲတအ်ဒးစွံသတိထေက်ရောၚ်။ တုဲပၠန်ဆဵုပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး ဗီုတောဲပတိုန်လဝ်ကဵုပရိုၚ်တအ်ဂှ် ယဝ်ခါရပိုဲဟွံစှေ်စိုတ်ကဵုဗီုဂှ်ကီုကဵုဒှ် ဒှ်မံၚ်သံသယလ္တူဗီုဂှ်ကီုကဵုဒှ် ယဝ်ဒှ်မံၚ်သာ်ဏံမ္ဂး  စၟဳစၟတ်ရံၚ် နဲကဲစၟဳစၟတ်ဗီု ပ္ဍဲကဵုgoogleတအ်ကၠာညိ၊ တီကၠးလ္တူပရိုၚ်မွဲမွဲချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်တုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ညိဂှ်လေဝ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.