Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

သွဟ်ဏံ —

ဝဳဝတ်ဟာ –? ရပ်ဟာ
ပိုယ် ချပ်ဗ္စာ – ပါ်ပါဲ
အကြာခၟာဲဂှ် လဒပ်
ဖျပ်မံၚ်ပိုတ်သာ်လဵုရော —

ဝဳမွဲက္လေၚ်ဒှ်စှ်
ကပှ်ရပ်ထိၚ်အာ
သိၚ်သာဒၞာဲက္ဍန်ဂြက်
စိန်ဂၠက်မံၚ် ပ္ဍဲဍာန်သာ်လဵုရော —

ရပ်မံၚ်မ္ဂး ဟွံအိုတ်
ဟွံဂံၚ်ထပိုတ်တၞံမ္ဂး
ဗဳဇဏံပြးပေၚ်ဂၠိုၚ်အာ
ဟံသာဒဵုကဵုကၠက်မာန်ဏောၚ် —

သာ်လဵုဒးကၠောန်
စဳပၞောန်လဵုဒးဓဇက်
ဒက်လဝ်ရုပ်ကၠဂှ်
ဒှ်မံၚ်ရုပ်ကၠဵုဏောၚ်မ္ဂး —

ဟွံဍာံဂှ် တွံလဝ်ဍာံ
ဍာံဂှ် တွံထောံဗၠေတ်မ္ဂး
ၚုဟ်မးဟွံမွဲပုဟ်ဂှ်
သွဟ်ဏံ ဂြောပ်ဗ္ဒန်ထောံရဟာ —

ရာမည သ္ဂံၚ်နန် ကလအ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.