Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

စုတ်လဝ်တဆိပ် “City Mart”ဂှ်တုဲ ကဵုပရေၚ်တဲဏောၚ်ဂးတုဲ မုက်လိက်ပတောံမံက်ကၠုၚ်

ရန်တၟံကဵု နူကဵု “City Mart Supermarket”ဂှ် ပေၚ်၂၆ သၞာံတုဲ ကၠာဟွံဂွံစိုပ် ဂိတုဂျူလာဲ၊ စၟတ်တ္ရဲ ၃ ဂှ်မ္ဂးရဲပါ်ပရအ်(share)ကဵုမုက်လိက်ဏံသီုဖအိုတ်ဂှ် နူကဵု “City Mart”ဂှ် ကဵုနပရၚ်တဲတၟေၚ်ထိုၚ်မွဲမရောၚ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်ဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ် အာအကြာညးသုၚ်စောဲ social mediaတအ်ပၠန်ရ။

ရန်တၟံကဵု နူကဵု “City Mart Supermarket”ဂှ် ပေၚ်၂၆ သၞာံတုဲ ကၠာဟွံဂွံစိုပ် ဂိတုဂျူလာဲ၊ စၟတ်တ္ရဲ ၃ ဂှ်မ္ဂးရဲပါ်ပရအ်(share)ကဵုမုက်လိက်ဏံသီုဖအိုတ်ဂှ် နူကဵု “City Mart”ဂှ် ကဵုနပရၚ်တဲတၟေၚ်ထိုၚ်မွဲမရောၚ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်ဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ် အာအကြာညးသုၚ်စောဲ social mediaတအ်ပၠန်ရ။

ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်ဂှ်တှေ် “နူကဵု City Mart ပေၚ်၂၆ သၞာံဏံဂှ် ကၠာဟွံဂွံစိုပ် ဂိတုဂျူလာဲ၊ စၟတ်တ္ရဲ ၃ဂှ် ကၠောန်တုဲဒှ်အာတုဲ ညးဘိုၚ်ပါ်ပရအ်(share)လဝ်တအ်သီုဖအိုတ်ဂှ် ပလံၚ်ကဵုနထိုၚ်(အိတ်)အိုတ်ယျ” ဂးတုဲ နူကဵုpage “City Mart Fans”ဂှ်မွဲကဆံၚ် ဗီုပရၚ်တဲတအ်ကီု၊ ဗီုညးအာရာန်ဖျာတအ်ဂှ်ကီု ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ပ္ဍဲကဵဵု pageဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ်ပြးတိတ်ကၠုၚ်လ္တူလပှ်ကျာတုဲ ပွိုၚ်မွဲတ္ရဲဓရ်ဂှ် ညးကလေၚ်ပါ်ပရအ်မံၚ် လၟိုဟ်ၜိုတ်မွဲလက်ကဵု၃လ္ရီုပြၚ်နွံကၠုၚ်ရ။

ပရိုၚ်ဂှ် နူကဵုဂကောံစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဖန်ဇန်ကေတ်လဝ်တုဲ မုက်လိက်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သမ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံစၟဳသမ္တီလဝ် မုက်လိက်ပတောံမွဲဂှ်တှေ် “ပရိုၚ်ပြးတိတ်မံၚ် စပ်ကဵု ကဵုပရၚ်တဲတအ်ဂှ် သီုကဵုဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ်မွဲသာ်ကေတ်လဝ်တဆိပ် “City Mart”ညးတအ်တုဲ မုက်လိက်ပတောံမွဲဟေၚ် မုလေဝ်ဟွံဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန် “City Mart Supermarket ကဵဵုCMHL”ပုဟ်ဂှ် နူကဵုpageလုပ်ကဵုသၞောဝ်“City Mart Supermarket”ညးတအ်ဂှ်မွဲကဆံၚ် ကလေၚ်သောၚ်ကလးပတိုန်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်မုက်လိက်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။

ပရိသာတ်ညးမဗှ်မံၚ်လိက်တအ်လေဝ် ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတှေ်စှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏံတုဲ မုက်လိက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်တအ်ဂှ် အာဗက်ပကိတ်ပညဳရံၚ် နူကဵုpageလုပ်ကဵုသၞောဝ်ညးတအ် ကၠးကၠးဖ္ဍးဖ္ဍးတုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ပါ်ပရအ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.