Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဌာနပရိုၚ်RFAတအ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ် “ဒပ်ပၞာန်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပါလုပ်ကၠုၚ်ကရောံဒပ်ပၞာန်ဗၟာ+BGF”ဟီုဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဟွံဍာံ

ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ရဲ၂၇ဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပေါဲဗတိုက် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု ပ္ဍဲကွာန်(ထုံးဘိုလေး) ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ+BGFကရေၚ်ကဵု ဒပ်ကရေၚ်KNUတအ် ဒှ်လဝ်ပေါဲဗတိုက်တုဲ စံၚ်ပလီုထောံ သ္ၚိညးကွာန် ၁၅၀ သ္ၚိပြၚ်ဂှ်တုဲ နူကဵုညးတာလျိုၚ်ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ်KNUမွဲတၠဂှ် ဒဒှ်ရ ဒပ်ပၞာန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ပါလုပ်ကၠုၚ် အဖဝ်ကရောံပၞာန်ဗၟာ+BGFကရေၚ်တအ်ကီုဂးတုဲ ဌာနပရိုၚ်RFAတအ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏံဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ဟွံဍာံ မွဲရ။

ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ရဲ၂၇ဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပေါဲဗတိုက် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု ပ္ဍဲကွာန်(ထုံးဘိုလေး) ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ+BGFကရေၚ်ကဵု ဒပ်ကရေၚ်KNUတအ် ဒှ်လဝ်ပေါဲဗတိုက်တုဲ စံၚ်ပလီုထောံ သ္ၚိညးကွာန် ၁၅၀ သ္ၚိပြၚ်ဂှ်တုဲ နူကဵုညးတာလျိုၚ်ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ်KNUမွဲတၠဂှ် ဒဒှ်ရ ဒပ်ပၞာန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ပါလုပ်ကၠုၚ် အဖဝ်ကရောံပၞာန်ဗၟာ+BGFကရေၚ်တအ်ကီုဂးတုဲ ဌာနပရိုၚ်RFAတအ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏံဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ဟွံဍာံ မွဲရ။

နူဌာနပရိုၚ်RFAတအ် သၟာန်သှ်လဝ်ညးတာလျိုၚ်​ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ်KNUမွဲတၠဂှ်တုဲ ဗီုပြၚ်ညးဂလဝ်ဂှ်တှေ် “ စပ်ကဵုပရေၚ်ပေါဲဗတိုက်ဂှ်တှေ်ဒပ်ပၞာန်ဗော်ဍုၚ်မန်တအ်လေဝ် ပါလုပ်ကၠုၚ်ကရောံဒပ်ပၞာန်ဗၟာ+BGFကရေၚ်ဂှ်ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။ ဒပ်ပၞာန်နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ် ပါလုပ်ကၠုၚ်အဖဝ်ကရောံဒပ်ပၞာန်ဗၟာ+BGFကရေၚ်ဗီုဏံဂှ် အလန်ပထမဟေၚ်ထေၚ်ကေတ်ရ။ ဒြဟတ်ပၞာန်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိညးမပါလုပ်ကၠုၚ်တအ်ဂှ် ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်ဂှ်ဟွံတီကၠးတုဲ ဒြဟတ်ပၞာန်ၜိုတ်(၆၀)တၠနွံရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုလဝ်ရ။

ပရိုၚ်ဂှ် နူကဵုဂကောံစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး ဒးချပ်ပိုဲတအ် စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ် ပရိုၚ်ဖျေံသိက္ခာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲဟေၚ်ဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ် ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ်တှေ် ဌာနပရိုၚ်ညးမဆေၚ်စပ်ကဵဵုဗော် ဌာနပရိုၚ်“ခၟောံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ 4.0”တအ်လေဝ် စပ်ပရိုၚ်နူကဵုဌာနRFAတအ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဟွံဍာံပြ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဖျေံကဝု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲဂှ် ညးတအ်ကလေၚ်သောၚ်းကလးလဝ် သာ်ဏံကီုရ။ 

“ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ရဲ ၂၇ဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပေါဲဗတိုက် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ+BGFကရေၚ်ကဵဵု ဒပ်ကရေၚ်KNU ဒၞာဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုဂှ်တုဲ နူဌာနပရိုၚ်RFAတအ် သၟာန်သှ်လဝ် ညးတာလျိုၚ်ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ်KNU ခရိုၚ်သဓီုမွဲတၠဂှ် ညးဂလဝ်ဒဒှ်ရ “ဒပ်ပၞာန်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပါလုပ်ကၠုၚ်ကရောံ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ+BGFတံနွံမံၚ်ရောၚ်” ဟီုဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဖျေံကဝု၊ ပရိုၚ်ဟွံဍာံပြမွဲဟေၚ်ရ။” သာ်ဝွံ ညးတအ်ကလေၚ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

အခိၚ်အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လၟုဟ်ဝွံ စပ်ကဵုပရိုၚ်ဖျေံကဝု၊ ပရိုၚ်သိက္ခာဗော်မွဲမွဲ ညံၚ်ကဵုဇှေ်အာကီု ပရိုၚ်ဗီုဗီုဇဏံဂှ်မံက်တိတ်စလေပ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရိသာဒ်ညးမဗှ်မံၚ်လိက်ပရိုၚ်တအ်လေဝ် ဆဵုပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတှေ်စှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏီတုဲ ပရိုၚ်ပတိုန်လဝ်တအ်ဂှ် တၚ်နၚ်ခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က်နွံမံၚ်ရဟာ၊ ပရိုၚ်ဖျေံကဝုမွဲဟာဂှ် ပါ်ပါဲရံၚ်ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်တုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ပါ်ပရအ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.