Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူကဵုရာန်ကၠေၚ်စက်ဟွံဂွံတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ဗေန်ဂလာဒေသ်တအ် ထ္ၜးကၠုၚ်ဆန္ဒဂးတုဲ ပရိုၚ်ဗဳဒဳယဳုပတောံမံက်ကၠုၚ်

ဟိုတ်နူကဵုရာန်ကၠေၚ်စက်ဟွံဂွံဂှ်ရ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗေန်ဂလာဒေသ်(ဘဂလာဒေ့ရှ်)တအ် ဒှ်ကၠုၚ်ပြသနာတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တအ် တိတ်ဂၠံၚ်ကောံထ္ၜးကၠုၚ်မံၚ်ဆန္ဒဂးတုဲ ဗဳဒဳယဳုမွဲပိုဒ်ဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ မုက်လိက် Facebook တအ်ရ။ post ဂှ်ပြးတိတ်အာတုဲ ညးမွဲကဵုမွဲ ကလေၚ်ပါ်ပရအ်မံၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။

ဟိုတ်နူကဵုရာန်ကၠေၚ်စက်ဟွံဂွံဂှ်ရ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗေန်ဂလာဒေသ်(ဘဂလာဒေ့ရှ်)တအ် ဒှ်ကၠုၚ်ပြသနာတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တအ် တိတ်ဂၠံၚ်ကောံထ္ၜးကၠုၚ်မံၚ်ဆန္ဒဂးတုဲ ဗဳဒဳယဳုမွဲပိုဒ်ဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ မုက်လိက် Facebook တအ်ရ။ post ဂှ်ပြးတိတ်အာတုဲ ညးမွဲကဵုမွဲ ကလေၚ်ပါ်ပရအ်မံၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။

ဗဳဒဳယဳုပတိုန်လဝ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ဗဳဒဳယဳု နူသၞာံတုဲကၠုၚ် ၂၀၁၃ ဂှ် အဃောရဲသၟာဘာသာဗေန်ဂလာဒေသ်လၟဵုတအ် ဟိုတ်နူညးတအ် ဟွံပြေစိုတ်ကဵုပ္ဍဲသၞောဝ်ဘာသာဂှ်မွဲမွဲတုဲ ညးတအ်တိတ်ကၠုၚ်ဂၠံၚ်တုဲ ထ္ၜးလဝ်ဆန္ဒတေံဟေၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဗဳဒဳယဳုဂှ်တှေ် ညးသၟာဘာသာဗေန်ဂလာဒေသ်လၟဵုတအ်ကဵု ဗၟာဲသၟိၚ်တအ် ညးမွဲလ္ပာ်ကဵုမွဲလ္ပာ် ကလေၚ်ဒှ်မံၚ်ပြသနာညးသ္ကအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။ ပရိုၚ်ပြတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် မိက်ဂွံကဵုဏာသမ်တီကီုရ။

ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်ဂှ်တှေ် “ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗေန်ဂလာဒေသ်တအ်ဝွံ  ကၠေၚ်စက်တအ်ဂှ် ကဵုၚုဟ်သၠုၚ်ၚ်တုဲ ရာန်လေဝ် ဟွံဂွံရပုဟ်” ဂးတုဲ နူကဵုအကံက် “Foe Foe Thar Thin” ဂှ်မွဲကဆံၚ် ပတိုန်လဝ်ဗဳဒဳယဳုပတောံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ်တိုန်အာတုဲ ရဲကလေၚ်ပါ်ပရအ်လဝ် post ဂှ် လၟိဟ်(၃၁၀)တၠပြၚ်ဒှ်ကၠုၚ်ရ။

ပရိုၚ်ဂှ် နူကဵုဂကောံစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗဳဒဳယဳုပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ် ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ်တှေ်ကလေၚ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရံၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဗဳဒဳယဳုဏံဂှ်တှေ် ဒှ်မံၚ်ဗဳဒဳယဳု တုဲကၠုၚ်သၞာံ၂၀၁၃ တေံမွဲဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။ တုဲပၠန် နူ“YouTube Channel” ဌာနပရိုၚ်ဗျိတုၚ်(ဗိတိန်)တအ်လေဝ် စပ်ကဵုပရောပရာဏံတုဲ တုဲကၠုၚ်နူသၞာံ ၂၀၁၃ တေံဂှ် ညးတအ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။ ပ္ဍဲကဵုဗဳဒဳယဳုပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏံဂှ် ဗဳဒဳယဳုဒဒှ်ရညးဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ် ဗေန်ဂလာဒေသ်တအ်ရာန်ကၠေၚ်ဟွံဂွံတုဲ ထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒဟွံသေၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်သၟာပရေၚ်ဘာသာဗေန်ဂလာဒေသ်လ္ရဵုတအ် အဃောညးတအ်ထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒတေံဟေၚ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗဳဒဳယဳုပတောံမွဲဂှ် ပိုဲဂွံစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲတအ်ဝွံ စပ်ကဵုၚုဟ်ကၠေၚ်စက်တအ်ဂှ်တုဲ မွဲတ္ရဲကဵုတ္ရဲ ၚုဟ်မးဟွံတုပ် ပြံၚ်လှာဲမံၚ်တုဲ ကၠေၚ်စက်သွက်ဂွံ သုၚ်စောဲအရၚ်ဇကုဂှ် ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ်ဏံ ရာန်စဝါတ် ကၠေၚ်စက်ပိုတ်ထကုတ်အာနွံမံၚ်ဂှ်ရ စပ်ကဵုပရိုၚ်ဗီုဗီုဇဏံဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် စိုတ်လုပ်စဂၠိုၚ်မံၚ်ဂှ်ရ ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ်လေဝ် ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ်ဂှ် ညံၚ်မၞိဟ်တအ်စိုတ်ဂွံလုပ်စကဵု page ဍေံတအ်မာန်ဂှ် ဖန်ဇန်ကၠောန်စလေပ်မံၚ်ဂှ်ရ ပိုဲတအ်ဒးစွံသတိထေက်ရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတှေ်စှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏီတုဲ ဗက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ်ရံၚ်ကၠာညိ။ တုဲပၠန်ယဝ်ခါရ ဒှ်မံၚ်သံသယလ္တူပရိုၚ်ဂှ်မွဲမွဲမ္ဂး ဗက်အကျောဝ်ရံၚ် နူဌာနပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တုဲ ညးတအ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်နွံမံၚ်ရဟာ ဟွံသေၚ်တှေ် ပရိုၚ်ဖန်ဇန်ကေတ်လဝ်ဟာဂှ်လေဝ် ဗက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ်ရံၚ် ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်ကၠာတုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ပါ်ပရအ်ညိဂှ်လေဝ် မိက်ဂွံဖတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကဵုကီုရ။ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.