Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

သွံထောံကၟက်ဂြိုဟ်ဇကုမွဲကရေက်တုဲ ရာန် Iphone ဂးတုဲ ပရိုၚ်ဗီုပတောံမံက်ကၠုၚ်

သွက်ဂွံရာန် Iphone တိတ်တၟိမာန်ဂှ် သွံထောံကပေါတ်ခန္ဓ ကၟက်ဂြိုဟ်ပ္ဍဲဇကုဂှ်ဂးတုဲ ဗီုပတောံမွဲဗီုဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ social media တအ် ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ်ကီုရ။ ပ္ဍဲကဵုဂှ်တှေ်ဗီုရုပ်မၞိဟ်ပိ(၃)တၠဂှ် ရပ်လဝ် Iphone တိတ်တၟိမွဲမွဲမဂှ်တုဲ သီုကဵုထ္ၜးလဝ်ဒဒှ်ရ ဗီုပြၚ်ကရေက်လဝ်ဗုၚ်ညးတအ်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။

သွက်ဂွံရာန် Iphone တိတ်တၟိမာန်ဂှ် သွံထောံကပေါတ်ခန္ဓ ကၟက်ဂြိုဟ်ပ္ဍဲဇကုဂှ်ဂးတုဲ ဗီုပတောံမွဲဗီုဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ social media တအ် ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ်ကီုရ။ ပ္ဍဲကဵုဂှ်တှေ်ဗီုရုပ်မၞိဟ်ပိ(၃)တၠဂှ် ရပ်လဝ် Iphone တိတ်တၟိမွဲမွဲမဂှ်တုဲ သီုကဵုထ္ၜးလဝ်ဒဒှ်ရ ဗီုပြၚ်ကရေက်လဝ်ဗုၚ်ညးတအ်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။

ဗီုနူတမ်ဏံဂှ်တှေ်ပြးတိတ်ကၠုၚ် နူကၟိန်ဍုၚ်လော(လာအို)တေံတုဲ မၞိဟ်ပ္ဍဲဗီုပိဂှ် ရန်တၟံကဵုသွက်ဟရိုၚ်တုဲ ပတိုန်လဝ်ဗီုဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။ ဆဂှ်သၟဟွံက သီုကဵုချူတောဲပတိုန်လဝ် လိက်ပရိုၚ်ဂှ်လေဝ် ပိုဲတအ် ဂွံညာတ်ကေတ်ရ။

ဗီုပြၚ်ချူတြးပတိတ်မံၚ်ပရိုၚ်ဂှ်တှေ် “ သွက်ဂွံရာန် Iphone တိတ်တၟိမာန်ဂှ် ကရေက်သွံထောံ ကပေါတ်ခန္ဓကၟက်ဂြိုဟ်ညးတအ်ယျ။ ပ္ဍဲကဵဵုညးပိဂှ်တှေ်တဲမွဲလ္ပာ်ဂှ်ရပ်လဝ်ဖုန် တဲမွဲလ္ပာ်ဂှ်ပၠန်ထ္ၜးလဝ် ဒၞာဲညးတအ် ကရေက်လဝ်ကၟက်ဂြိုလ်ညးတအ်” ဂးတုဲ နူကဵုအကံက် “Ko Khin Mg Kyi” ဂှ်မွဲကဆံၚ် ပ္ဍဲဂိတု သေမ်တေမ်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ ၁၂ ဂှ် ပတိုန်လဝ်ပရိုၚ်ရ။

ပရိုၚ်ဂှ် နူကဵုဂကောံစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗီုပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ်ပရိုၚ်ဗီုပတောံမွဲဂှ်တှေ်ဗီုပတိုန်လဝ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲဂိတုသေမ်တေမ်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ ၈ ဂှ် နူကဵုရုၚ် “Nith Beauty Center” ကၟိန်ဍုၚ်လော(လာအို)တေံ မၞိဟ်ပိတၠဏံဂှ် ဒဒှ်ရ ရန်ကဵုသွက်ဂွံဒှ်အာဟရိုၚ်တုဲ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် မၞိဟ်တအ်ထေၚ်ဗၠေတ်တုဲ ဗီုပြၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ချူပတိုန်ထ္ၜးလဝ်မံၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။ တုဲပၠန် စပ်ကဵုဗီုရုပ်မၞိဟ်ပိဏံဂှ်တုဲ လ္ပာ်ကၟိန်ဍုၚ်သေံတေံလေဝ် မြဟ်တိတ်ကၠုၚ်ဗက်ဟွံဂတာပ်ဂှ် “ဒဒှ်ရ သွံစကပေါတ်ကညောတ်ခန္ဓမၞိဟ်တအ်ဂှ် ဟွံလုပ်အဝေါၚ်ကဵုသၞောဝ်ပုဟ်” ဂှ် နူကဵုဂကောံပရေၚ်ထတ်ယုက်ခမှၚ်ဍာဲ ကၟိန်ဍုၚ်သေံတအ် ဟီုပတိုန်ဒုဟ်ပရဂဟီ(ဝေဖန်)လဝ်ကဵုဗီုဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဗီုပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ညံၚ်မၞိဟ်တအ်ဂွံထေၚ်မှာရာအာမာန်ဂှ် ချူပတောံပတန်လဝ်ဂှ်ရ ဗီုတောဲပတိုန်လဝ်ကဵုပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ဗီုပတောံမွဲဏောၚ် ပိုဲစှေ်စိုတ်ရ။ ရံၚ်ကဵုတၚ်နၚ်ပရိုၚ်ဗွဲလ္တူဏံတုဲ ပုရိသာတ်ညးမဗှ်မံၚ်လိက်ပရိုၚ်တအ်လေဝ် ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲကဵုဒှ်၊ ဆဵဵုဗီုတောဲပတိုန်လဝ်ကဵဵုပရိုၚ်တအ်ဂှ်ကီုကဵုဒှ် လ္ပပတှေ်စှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏီညိ။ တုဲပၠန် ယဝ်ခါရ ဒှ်မံၚ်သံသယ လ္တူတမ်ရိုဟ်ဗီု ဇကုဆဵုလဝ်တအ်ဂှ်မ္ဂး အာဗက်ဂၠိုက်ဂၠာဲရံၚ် နကဵဵုနဲကဲစၟဳစၟတ်ဗီုပ္ဍဲ google တအ်ဂှ်ကၠာညိ။ ဗီုဇကုဆဵုလဝ်တအ်ဂှ် ကၠုၚ်နူလဵဵု၊ အခိၚ်လဵုပတိုန်လဝ် စၟတ်တ္ရဲပတိုန်လဝ်တအ်ဂှ်အခိၚ်လဵုရောဂှ် ဗက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ်ရံၚ်ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်ကၠာတုဲ တီကၠးတုဲမှ ပတေဟ်စှေ်စိုတ်ညိဂှ်လေဝ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.