Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဥုမေန်ကိုနာၚ် ဒဒုၚ်ရပ်ထောံ ပ္ဍဲမြဝတဳဟီုဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံ

ပ္ဍဲဂိတု သေမ်တေမ်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ ၁၇ ဂှ် ဒဒှ်ရ ဂံၚ်ဇဳပၞာန်တအ် ရပ်စပ်ဂွံအာ ကွးဘာ ၈၈ တြေံ ဥုမေန်ကိုနာၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်မြဝတဳဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ်ဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ မုက်လိက် Facebook တအ်ပၠန်ရ။ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ဗွဲကိုပ်ကၠာ မိက်ဂွံကဵုဏာသမ်တီကီုရ။

ပ္ဍဲဂိတု သေမ်တေမ်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ ၁၇ ဂှ် ဒဒှ်ရ ဂံၚ်ဇဳပၞာန်တအ် ရပ်စပ်ဂွံအာ ကွးဘာ ၈၈ တြေံ ဥုမေန်ကိုနာၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်မြဝတဳဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ်ဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ မုက်လိက် Facebook တအ်ပၠန်ရ။ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ဗွဲကိုပ်ကၠာ မိက်ဂွံကဵုဏာသမ်တီကီုရ။

ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်ဂှ်တှေ် “ အခိၚ်ၜိုတ် ၇း၅၀ မိနေတ်ဏံ ရပ်ဂွံကိုမေန်ကိုနာၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မြဝတဳယျ” သာ်ဝွံ နူကဵုအကံက် “ဇော် မၚ်း လွၚ်” ဂှ်မွဲကဆံၚ် ပတိုန်လဝ်ပရိုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ် တိုန်အာတုဲ မၞိဟ်ကလေၚ်ပါ်ပရအ်လဝ်ပရိုၚ်ဂှ် လၟိဟ်(၁၀၀)တၠပြၚ် ဒှ်ကၠုၚ်ရ။

ပရိုၚ်ဂှ် နူကဵုဂကောံစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ်ဒဒှ်ရ ပရိုၚ်ရပ်ဂွံ ကိုမေန်ကိုနာၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်မြဝတဳ ဟီုဂှ် ရဲဂကောံကဵုဒြဟတ်လ္ပ်ာဂံၚ်ဇဳပၞာန်တအ် တြးမံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်မွဲဟေၚ်ဂှ် ဥုမေန်ကိုနာၚ် လဴထ္ၜးလဝ်ကဵုဌာနပရိုၚ် “Khit Thit Media” နွံမံၚ်ဂှ် ပိုဲဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ပရိုၚ်ဒဒှ်ဍာံမွဲဟွံသေၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်မွဲဏောၚ် ပိုဲဂွံစၟတ်သ္တီလဝ်ကီုရ။

ဥုမေန်ကိုနာၚ်ဝွံ ဒှ်ညးကွးဘာ ၈၈ တြေံမွဲတၠတုဲ ဂံၚ်ဇဳပၞာန်တအ် ဖျေံလဝ်မိၚ်ကဵုရပ်ညးနွံမံၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ်ရ။ စပ်ကဵုပရောပရောညးတုဲ ရဲတြးသြဝါဒတအ် ကၠောန်ဗဒှ်မံၚ် ပရိုၚ်ပတောံမွဲဆေၚ်ခဏဂှ် ပိုဲဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။ ပရိုၚ်ဒဒှ်ရ ရပ်ဂွံညးဟီုဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်တြးသြဝါဒ၊ ပရိုၚ်အလီမွဲဟေၚ်ရ။

ရံၚ်ကဵုတၚ်နၚ်ပရိုၚ်ဗွဲလ္တူဏံတုဲ ပုရိသာတ်ညးမဗှ်မံၚ်လိက်ပရိုၚ်တအ်လေဝ် ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတှေ်စှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏီညိ။ တုဲပၠန်ဗက်အကျောဝ်ရံၚ် နူဌာနပရိုၚ်တအ်ကၠာတုဲ ညးတအ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်နွံမံၚ်ရဟာ ဟွံသေၚ်တှေ်ပရိုၚ်ဇကုဆဵုလဝ်တအ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်တြးဝါဒမွဲဟာဂှ် ပါ်ပါဲရံၚ်အးအးကၠာတုဲ တီစဳကၠးတုဲမှ ပတေဟ်စှေ်စိုတ်ညိဂှ်လေဝ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကဵဵုကီုရ။ိ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.