Categories
ပရိုၚ်

တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ကဵုဒါန်ဖာပ်သၚ် ရန်တၟံ တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန်

တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၆၃) ဝါ ကွာန်ဗလးဒုန်ဖါ်

အာကာ – ရန်တၟံ တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၆၃) ဝါတုဲ တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ညးမဒးဒုၚ်ဒၟံၚ်ထံၚ် ပ္ဍဲထံၚ်အၚ်စိၚ်ဂှ် ကဵုဒါန်ဖာပ်သၚ် ပ္ဍဲဘာညးသ္ပဒတဴကၠုၚ် ဘာအံၚ်ဇၞးရ ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တုဲ ပ္ဍဲထံၚ်အၚ်စိၚ်ဂှ်လေဝ် ဖာပ်ဗ္စ ကောန်ထံၚ်တံရောၚ် ဂွံမိၚ်ကေတ် နူညးမစုက်လုက်ကဵု ဒေံညးမွဲတၠရ။

ကြဴနူဒေံညး အာဆဵုလဝ်ညး ပ္ဍဲထံၚ်အၚ်စိၚ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၆) ဂိတုအဝ်ဂါတ်ဏံတုဲဂှ် အတိုၚ်ပၟိက်ဆန္ဒညး မိက်ဂွံဒှ် ညးဟီုဗ္ကန်နၚ်ကဵု ဒေံညးတုဲ ကလောကောဒေံညး၊ ကောန်ကွးညး၊ ဒါယကာညးဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးဗက်ဂဗုတ်ညးတံ ဖဍိုက်ဗပေၚ်ကဵု ပၟိက်ဆန္ဒညးရောၚ် ညးမစုက်လုက်ဂှ် ဟီုရ။

“တ္ၚဲဏံ ဒေံညး မသကောဒေံညး ကောန်ကွးညး ဒါယကာညးတံ ဂွံဖာပ်သၚ် ပ္ဍဲနာၚ်သၠုၚ်ဂှ် တိုန်ကၠုၚ် နူမုဟ်ဒုန်ယျ၊ သၚ်ပ္ဍဲဘာဂှ် နွံမံၚ် (၂၀) ဇကုပြၚ်၊ တုဲတှေ် သီုနိမန်နၚ် သၚ်တၞဟ်ဟ်ဏီတှေ် ဍေံတံဆိၚ်လဝ် အိုတ်ၜိုတ် ပန်ကိုဋ်ဏောဝ်၊ သွက်ဂွံဖာပ်ဗ္စ ကောန်ထံၚ် စုက်လုက်ကဵုညးဂှ်လေဝ် ဂုဏ်ဇြဝ်လာတ် ဗကန်လဝ်ကပေါတ်စၞစကဵု ညးဗက်ဂဗုတ်ညးတုဲယျ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ပ္ဍဲတၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ကော် တၠဂုဏ်ဇြဝ်လာတ်ဂှ် ယဲထိုၚ်စၞ ကေၚ်နွံကၠုၚ်မံၚ်တုဲ ဟိုတ်နူဒးဒုၚ်ၜုၚ်တက်ပျဲပျာံလဝ် ပ္ဍဲထံၚ်ဂှ် ဒးဒုၚ်စသိုၚ် ယဲဂၞိၚ်ဂိ၊ ယဲဇွဟ်တံကီုရ။ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် စၟဳစၟတ်ရံၚ်ယဲ ပ္ဍဲထံၚ်တုဲ သီုဒးဒုၚ်စမံၚ် ဝေဒနာ ယဲကၟက်ဂြိုဟ် (ကျောက်ကပ်) ရ။

“ပ္ဍဲညးဂှ် ယဲနွံမံၚ် နာနာရ၊ ဆဂး ကြပ်ကၠုၚ်ကဵု တ္ၚဲပၠန်ဂတးဟာဂှ် ဟီုဟွံမာန်လေဝ်၊ လၟုဟ် စိုတ်ညးလေဝ် ကတိုၚ်ကၟဟ်မံၚ်၊ ဖျုန်သွညးလေဝ် ပေၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ဂှ် ဒေံညးဂွံဆဵုလဝ်” သာ်ဝွံ ညးမစုက်လုက်ကဵု ဒေံညးဂှ် ဆက်လဴထ္ၜးရ။

လၟုဟ် ပတိုန်လဝ်ဂဗုတ် ကုတၠဂုဏ်ဥက္ကံသ နကဵုအမှု ပလီုပလာ် ပရေၚ်ဂီုကၠီု ကၟိန်ဍုၚ်၊ အမှု တက်တြးလိက် ဟွံလုပ်သၞောဝ်၊ အမှုဓါတ်လလဳ အဳလက်ထရဝ်နေတ် ပံၚ်ပိအမှုရ။ ဇၟာပ်ပ်သတ္တဟ ပ္ဍဲတ္ၚဲစန်ဂှ် ပတိတ်မံၚ်ရုၚ် ကုညးကီုလေဝ် စဵုကဵုအခိၚ်လၟုဟ် ဟွံဖျေံဒုဟ်ဒဏ်ဏီရ။

တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ မၞုံအာယုက် (၂၈) သၞာံ မဒှ်ဇာတိ ကွာန်မုဟ်ဒုန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်ဝွံ ဒှ်အာစာလိက်ဍောတ် ပ္ဍဲတိုက်ဗ္တောန်လိက်ပရိယတ္တိ အံၚ်ဇၞး ကွာန်နာၚ်သၠုၚ်တုဲ သ္ပဒတဴကၠုၚ် ပ္ဍဲဘာဂှ် ၜိုတ် (၅) သၞာံရ။

ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ (၇) ဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ရပ်ဏာ တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ပ္ဍဲအရာပ်ခိုၚ်ကၠိုက် ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတုဲ အခိၚ်လၟုဟ် ဆက်ရပ်ထိၚ်လဝ်ညး ပ္ဍဲထံၚ်အၚ်စိၚ် တိုက် (၂) ဗဒမ် (၁) ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.