Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံပံက်ဗော်လ္ဒောဝ်တၟိမွဲဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်၊ ဂကောံမှာဇန်မန်တံ တုပ်လဝ်စိုတ်တုဲဒှ်

မာံပိုန် – ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် လုပ်သၞောဝ်နွံၜါဗော်တံ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ သၞာံ (၂၀၁၃) အိုတ်ဏံ ယဝ်ရဟွံပံၚ် ဒှ်ကဵုမွဲဗော်မ္ဂး သွက်ဂွံပံက်အာ ဗော်လ္ဒောဝ်တၟိမွဲမာန်ဂှ် ဂကောံပညဳပညပ် အလုံဂကူမန်တံ က္လိဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ် နူညးဍုၚ်ကွာန်၊ ဂကောံမှာဇန်မန်တံ တုဲဒှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၁၃) ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ သၞာံ (၂၀၁၃) တုဲကၠုၚ်ဂှ် ဂကောံ ပညဳပညပ်အလုံဂကူမန် ကေုာံ ဂကောံ မှာဇန်မန် နူပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာတံ ကၠောန်သ္ပ ပေဲါကောံဓရီုသၠာဲဂတးလညာတ် ပ္ဍဲဘာကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ (၂၅၀၀) ဍုၚ် မတ်မလီုတုဲ က္လိဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဂှ်ရောၚ် မဒှ်ရ။

“ဒဳဇြေမ်ဗာ သၞာံ ၂၀၁၃ အိုတ်ဏံ ဗော်မန်ၜါဗော် ညံၚ်ဂွံဒှ်ပံၚ်၊ ဟွံပံၚ်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံပံက်အာ ဂကောံလ္ဒောဝ်တၟိမွဲဂှ် သၚ် တံကီု ဂကောံမှာဇန်မန်တံကီု တၠပညာမန်တံကီု ညးတိုန်စိုပ်ကၠုၚ်သီုဖၟိုတ်တံဂှ် တုပ်စိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုတၚ်တုပ်စိုတ်ဗော်ၜါ (၄) တၚ် ဂွံလဝ်နူသၞာံ ၂၀၁၂၊ ဂိတုအေဗရဴ (၂၂) တေံလေဝ် နကဵုယၟုလ္ဒောဝ်မွဲ ဒးပံၚ်အာရောၚ်ဂှ် ပါမံၚ်ရ။ အတိုၚ်ညးတံတုပ်လဝ်စိုတ်ဂှ် ဟွံဓမံက်ကဵုရုပ်ရဴမ္ဂး နူကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံရ ဒးဓမံက်အာကဵုရုပ်ရဴရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးအုပ်ကာ ဂကောံပညဳပညပ်အလုံဂကူမန် တၠဂုဏ်အ္စာပုပ္ဖဟံသာ ဟီုရ။

“ဗော်ၜါဏံ ညံၚ်ဂွံဒှ်ပံၚ်ဂှ် ဒးက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ပါ်ပဲါ နကဵုသၞောတ်စှေ်စှေ် ဒးသ္ပ Analysis ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရောၚ်။ လ္တူပံၚ် ဏံ တၚ်ပိုဲဂွံဇြဟတ်မုရော၊ တၚ်ဍိုန်လျမုရော ပိုဲဒးဂၠာဲရောၚ် ” သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ် (RPF) နာဲရတ်ဂကူ ဟီုပ္တိတ် လညာတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါကောံဓရီုဂှ်ဝွံ ဂကောံသၚ်ပညဳပညပ် (၂၃) ဇကု၊ ညးစၞးညးဍုၚ်ကွာန်မန် နူပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာ (၈၅) တၠ တိုန်စိုပ်သဳကၠဳလဝ်တုဲ (၁) ဂိတုဒဳဇြေန်ဗာ သၞာံ ၂၀၁၃ အိုတ်တေံ ဗော်မန်ၜါဗော် ဟွံပံၚ်မ္ဂး သွက်ဂွံပံက်အာ ဗော် လ္ဒောဝ်တၟိမွဲ၊ (၂) ညးဍုၚ်ကွာန်၊ ဂကောံမှာဇန်မန်တံ ပံၚ်တောဲကဵု ဂကောံပညဳပညပ်တုဲ သွက်ဂွံကဵုဇြဟတ်ဘိုၚ် ကၠောန်အာ သာ်ဝွံ ကလိဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ်နွံရ။

“ဍာံဍာံတေံ တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဏံဂှ် ဒးစှေ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်တေံဏောၚ်။ ဟိုတ်နူကဵုပ္ဍဲကောံ ဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်တေံ သ္ဂုတ်သွာတ်ဏံ ဟွံစှေ်ကၠုၚ်တုဲတှေ် တ္ၚဲဏံမှ ဂွံအခေါၚ်သဳကၠဳရ။ ညးတံဟွံဒုၚ်တဲမ္ဂး ဒးဆက်ကၠောန်အာ လ္တူဂၠံၚ်တရဴဂကောံပညဳပညပ် ကေုာံ ပၟိက်ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်တံရောၚ်” သာ်ဝွံ တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ (ကော်) ဂုဏ်ဇြဝ်ဠာတ် ဂးရ။

နကဵုဂကောံပညဳပညပ်အလုံဂကူမန်တံ ပညဳကၠုၚ်ဒၟံၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပံၚ်တောဲဗော်မန်ၜါဏံဂှ် အခိၚ်လအ်ကၠုၚ် ဗၞတ် (၁၈) ဂိတု၊ ကော်ဂွံကောံဓရီုလၟေၚ် (၁၅) ဝါ တုဲဒှ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဂွံပရေၚ်အံၚ်ဇၞးညိညဓဝ်ရောၚ်ဂှ်ရ လ္တူဗော်ၜါဂှ် ဂကောံပညဳညပ်တံ ဒးပိုတ်သ္ကုတ်ထေက်ရရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးတိုန်စိုပ်ကၠုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ဟီုဂးကဵုကသပ်အိုတ်ရ။

တၚ်တုပ်စိုတ် (၂) တၚ် မကလိဂွံလဝ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၂) ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ သၞာံ ၂၀၁၃ ဏံ ကာလကၠောန်ဗဒှ် ကောံဓရီုဗော်ၜါ MDP ကေုာံ AMDP တံ ပ္ဍဲကဵုဘာဓာတုမာလာမ္ဂး သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးအာနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.