Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံသမၠဲဇၞော်ပ္တိတ် သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲ (မြေနီကုန်း) အရာပ်လှာၚ် မတ်မလီုဂှ် အစဳဇန်ဟွံမွဲဏီ

သွက်ဂွံသမၠဲဇၞော်ပ္တိတ် သၞေဟ်ကွဳစက်ကုန်တိဗကေတ် အရာပ်လှာၚ် ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အစဳဇန် ဟွံမွဲဏီရောၚ် ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳကေုာံအစောံဇြဟတ် နာဲထေန်အံၚ်ဟာန် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုသောၚ်က္လး ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ရ။

ကိစ္စသွက်ဂွံပသောၚ်အခက်ခုဲ ဒၞါဲကွဳစက်ဒေံါ အပ္ဍဲသၞေဟ်ကွဳစက်ဂှ်ကီု၊ တိသၠးသၠး (၂.၄၃) ဨက နွံမွဲအဆက်ကဵု သၞေဟ်ကွဳစက်ဂှ် သွက်ဂွံဆက်သမၠဲပ္တိတ်သၞေဟ်ကွဳစက်ဂှ်ကီု နကဵုအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဗီုလဵုချပ်ဇန်လဝ်နွံကီုရော? မာံအံၚ်မန် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး နူဒေသမာဲ စၟတ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ပ္တိုန်ဂလာန်သၟာန်ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ် ဆဋ္ဌမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုဂျောန် ၁၂ ဂှ်တုဲ ဝန်ဇၞော်နာဲထေန်အံၚ်ဟာန် ကဵုဏာဂလာန်သွဟ် စၞးအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် သာ်ဂှ်ရ။

အရှာံသၞေဟ်ကွဳစက် ဂြိပ်တရဴဇ မ္ၚောဲကုန်တိဗကေတ်-အရာပ်လှာၚ်

“နကဵုတိ ၂ ဒဿမ ၃၄ ဨကဏံ သွက်ဂွံဆက်သမၠဲပ္တိတ်သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴသ္ၚောဲသ္ၚောဲ နွံပ္ဍဲအရာပ်လှာၚ် လၟုဟ်ဏံဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ မုအစဳဇန်လေဝ် ဂွိုအ်ကၠောန်လဝ်ဏီ” သာ်ဝွံ နာဲထေန်အံၚ်ဟာန် ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳ ကေုာံပရေၚ်အစောံဇြဟတ် ဟီုရ။

ကွဳစက်အာတရဴတံသ္ဂောံဒေံါ၊ ကွဳစက်ဇၞော်ဇၞော်ဖ္ဍိုက်ဗၞိက်တံ သ္ဂောံဒေံါဂှ် နွံကၠုၚ်ကဵု အခက်ခုဲဇၞော်ဇၞော်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ သၞေဟ်ကွဳစက်ဇၞော်ဇၞော် သၠဲသၠဲ ရုံရုံဂပ်ပ် ဒၞါဲမစှေ်ကဵုဗြိုဟ် ဂြိုဟ်ဍုၚ်ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲ ဂစာန်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံသၞေဟ်ကွဳစက်တၟိတၟိရောၚ် နာဲထေန်အံၚ်ဟာန် ဆက်ဟီုရ။

“စပ်ကဵုကိစ္စသၞေဟ်ကွဳစက်လှာၚ်ဏံတုဲ ပိုဲတံ အာစိုပ်စုက်က်လုက်က်တုဲ သၟာန်သၟုက်သဳကၠဳလဝ်နွံ၊ တိသှေ်ဒၟံၚ် လ္ပာ်ပလိုတ်ဂှ် ဆက်ကဵုသၞေဟ်ကွဳစက်လၟုဟ်ဏံတုဲ ယဝ်သမၠဲပ္တိတ်ဏာမ္ဂး ပြသၞာ ကွဳစက်ဒေံါၜေတ်၊ ဒေံါဟွံရုံဂှ် ကၠေံအာဏောၚ်၊ ဆ္ဂး ဆေၚ်ဖျာလ္ၚဵုလ္ၚဵု ဒးဒုၚ်ပလီုဏောၚ်၊ ယဝ်ကၠောန်တၟိမ္ဂး ကၠောန်ဒၞါဲလဵုရော၊ ဒၞါဲသၞေဟ်ကွဳစက်လၟုဟ်ဏံဂှ် သီုကြပ်ကဵုဍုၚ်၊သီုကြပ်ကဵု သၞေဟ်ကွဳပၟတ်သၟးဟွံက အာကၠုၚ်လေဝ် ပြေပြံၚ်လောဲသွာ၊ သီုလုပ်အဝေါၚ် အၚ်္ဂလက်သန်ဍုၚ်ဏီ” သာ်ဝွံ မာံအံၚ်မန် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် တွဵုရး ဂးရ။

သၞေဟ်ကွဳစက်လှာၚ် နွံမံၚ်လၟုဟ်ဝွံ သမၠဲဍေံ နွံ၄ ဒဿမ ၁၇ ဨကတုဲ တိသသၠးသၠးနွံမံၚ်မွဲအဆက်ဂှ် သမၠဲဍေံ နွံ ၂ ဒဿမ ၄၃ ဨကဏီ ဂွံတီကေတ်ရ။

“လညာတ်ပိုဲတှေ် ပ္ဍဲဒၞာဲတိသၠးမံၚ်လ္ပာ်ပလိုတ်ဂှ်ရ မိက်ဂွံသမၠဲပ္တိတ်ဏာ၊ သမၠဲဏာလ္ပာ်ဂှ်တှေ် သၞေဟ်ကွဳစက်ဂှ် ဍေံသၠဲအာဏောၚ်၊ သွက်ညးအာတရဴတံလေဝ် စှေ်ဗီုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူကျဝ်ဝေန်မိုၚ် ညးအုပ်ကာ ကမ္မတဳထိၚ်ဒဝ်ကောပ်ကာဲ ကမၠောန်ယာန်ဂမၠိုၚ် တွဵုရးမန် ဟီုရ။

သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲလှာၚ်ဏံ ပံက်ကၠုၚ်လဝ် နူဂိတုအေဗရဴ သၞာံ ၂၀၁၆ တေံတုဲ သီုရုၚ် (ယထက) မ္ဂး နွံ ၁၀၈ ဗ္ဒမ်တုဲ ဗ္ဒမ်သၞေဟ်ကွဳစက်ပံက်လဝ်ဂှ် နွံ ၃၅ ဗ္ဒမ်၊ ဗ္ဒမ်ဆေၚ်ဖျာ နွံ ရ၃ ဗ္ဒမ်ရ။

တုဲပၠန် ဗ္ဒိုပ်ဇၞူကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲ နွံအရာပ် ဇြေဂျဵု လၟုဟ်ဂှ် ကၠာတေံၜိုန်ဒှ်ကၠုၚ် သၞေဟ်ကွဳစက်အဓိက ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုကီုလေဝ် ကြဴနူသၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲကုန်တိဗကေတ် လှာၚ်ဏံဒှ်တိုန်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် သၞေဟ်ကွဳစက်ဇြေဂျဵုဏံ သ္ပထောံဗ္ဒိုပ်ဇၞူ သွက်ကွဳစက်ဖ္ဍိုက်ဗၞိက်အာတရဴဇမ္ၚောဲတံ သ္ဂောံလုပ်ဇူဒီုရ။

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကွဳစက်ဂြိပ်တရဴသ္ၚောဲသ္ၚောဲ မတ်မလီု- လ္ဂုၚ်၊ မတ်မလီု- ထဝါဲဂှ် နွံ ၆၀ လာၚ်ပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကမ္မတဳထိၚ်ဒဝ်ကောပ်ကာဲကမၠောန်ယာန်ဂမၠိုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.