Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုပရေၚ်တဵုလွဳ ဆက်မတ်မထ္ၜိုတ်တုဲ သၟာန်သွဟ် ဥက္ကဋ္ဌဂကောံတဵုလွဳကၠောန်ပ္တိတ်ထ္ၜိုတ် တွဵုရးဍုၚ်မန် “နာဲကျာန်ယျေတ်”

နာဲသစ္စခိုၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ တၠကၠအ်ထ္ၜိုတ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ၜိုန်ရဂတာပ်ခေတ် တဵုမံၚ်မဆက်မတ်ကီုလေဝ် ဒဵုကဵုလၟုဟ် ရဲတဵုတၞံမအရိုၚ် နွံမံၚ်ဏီဖိုဟ်၊ အေလ္တူဏံ အ္စာမိက်ဂွံကဵုကသပ် ဗီုလဵုနွံမံၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ပိုဲဂှ် နူကဵုဂကောံထ္ၜိုတ်ရာဗာ တွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲဏံဂှ် ကဵုမံၚ်တန်ဗ္တောန်ကၠာတေံဂှ် ထ္ၜိုတ်ဂွံပဵုဂၠိုၚ် (ရာဘာထွက်တိုးရေး) ဟီုဂှ် နဲလဵုဂွံတဵု၊ ဂကူလဵုဂွံတဵုဂှ် ပိုဲကဵုလဝ်ပညာနွံမံၚ်ရ။ ဆဂး ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲ ဧကနွံ မံၚ် (၅) ကိုဋ်ဂှ် သွက် (၁၀) က္ဍိုပ်ကၠံဂှ် ပိုဲကဵုဟွံမာန်ဏီတုဲ လညာတ်ကၠာကၠာတေံ ဂွံတဴတက်ကၠုၚ်၊ ဂွံဗက်ကၠုၚ် လညာတ်တၟိလၟုဟ်ဂှ် အောန်မံၚ်ဏီ။ ဍာံဍာံဂှ် ကၠာတေံလေဝ် ဗီုဂှ်ကီု၊ ပိုဲတံမှာန်စမၞိဟ်တြေံတုဲတှေ် ညးတံဟီု အဵု ကၠာတေံဏံ ပိုဲတဵုလဝ်မွဲအာယုက်ရ အပါပိုဲ၊ ဘနော်ပိုဲ တဵုမံၚ်ဒဵုလၟုဟ် ခွါတ်မံၚ်ဖိုဟ်၊ ပိုဲဒးဟွံဒးစုတ်ဝဲါပုဟ် ညးတံဟီု၊ ဆဂး ဗီုလဵုဂွံမံၚ်ထ္ၜိုတ်ဂှ်လေဝ် ညးတံဟွံတီပုဟ်၊ ခွါတ်အာ ၜိုတ်ဍေံဂွံဂှ်ကေတ် သွံတုဲစ ဆၜိုတ်ဂှ်ရ။ ညးတံ ဂွံသ္ပလဝ်သမ္တီ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်လေဝ်ဟွံသေၚ်၊ သၞာံဏံ ပိုဲဂွံရာဗါ မွဲစုတ်ပံၚ် ဇှ်လေဝ် ညးတံဟွံတီပုဟ်။ တၞံထ္ၜိုတ်ညးတံ မွဲဧကတိတ် မူစိပံၚ်ဂှ်လေဝ် ညးတံဟွံတီ၊ ညးတံလေဝ် ဟွံစုတ်ဝဲါပုဟ်၊ တဵုတၞံရာဗါတုဲ ဒးစုတ်ဝဲါဏောၚ် ညးတံလေဝ်ဟွံတီပုဟ်၊ ဆဂး တၞံရာဗါဂှ် ဍေံဂျို်မံၚ်ဖိုဟ်၊ ညးတံလေဝ် ခွါတ်စမံၚ်ဖိုဟ်၊ ဆဂး လက္ကရဴဏံ ဟဂှ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ကၠောန်ဗီုလဵုမှ၊ ဂကူဗီုလဵုမှ ရာဗါဍေံတိတ်ဂၠိုၚ် အေဗီုတံဏံ လၟုဟ် ဍေံသ္ပလဝ် သုတေသနတုဲ ဍေံကဵုမံၚ်ပညာကီုရ။
သၟာန် ။ ။ ယွံ – အ္စာ မွဲသာ်ပၠန်တှေ် ညးလ္ၚဵုဂှ် တဵုမံၚ်တၞံ မအရိုၚ် ဍေံဇၞော်တိုန်ညိမှ ကလေၚ်ဆက်စုတ် ဂကူမဆက်မတ်ပၠန်တှေ် အေဗီုဏံဂှ် ဍေံကိတ်ညဳမံၚ်ရဟာ? ဖဵုဍေံ၊ ဒုဟ်ဍေံ ဗီုပြၚ်လဵုနွံကီုရော အ္စာသောၚ်ထ္ၜး ကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ဍာံဍာံတေံ ကိစ္စနဲဏံ ဍေံပရေံမုရောဟီုတှေ် ပိုဲဂှ် လးတိတုဲမှ ပိုဲဆက်စုတ်၊ ပိုဲဆက်စုတ်တုဲတှေ် ပိုဲကေတ်ဍာံဍာံ၊ ပိုဲခွါတ်ဍာံဍာံဂှ် တၞံဆက်ဂှ်ရ ပိုဲခွါတ်၊ တၞံသၟဝ်ဂှ် တၞဟ်ဏောၚ်၊ ဂကူဍေံ ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဒှ်မံၚ်မအရိုၚ်ဏောၚ်၊ မုဍေံဒှ်ကၠုၚ်ရောဟီုတှေ် ဒၞာဲဆက်ကဵု ဒၞာဲဍေံဒှ်ကၠုၚ်တၟိဂှ် အောန်အိုတ် ၜိုတ် (၁၀) ၝောံတဲ၊ ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ်တှေ် ၜိုတ် (၁) ပေ ဒးနွံ၊ အၝေဂှ် ဍေံဟီု ခွါတ်ဟွံတိတ်ပုဟ်၊ ဍေံဟီု ဒှ်ဇိုၚ်စိၚ်ရ။ တဵုစုတ်တၞံမအရိုၚ် တုဲမှ ဆက်စုတ်မတ်တှေ် ဍေံပရေံမွဲဂှ် ဂွံဒၞာဲခွါတ်အောန်၊ စှေ်နူလ္တူတုဲ ဂွံစိုပ်တိဂှ် ခွါတ်ဟွံဂွံဟွံသေၚ် ထ္ၜိုတ်ဍေံ တိတ်အောန်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဒှ်ဟဂှ်တှေ် ကမၠောန်ထ္ၜိုတ်ဏံ ဂွံဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက်ကၠုၚ်ဂှ် တန်တဴမံၚ်ကဵု လညာတ်တၟာဂလိုၚ် ဏောၚ်၊ ဂွံဂွံလညာတ်ပၠန်လေဝ် တန်တဴမံၚ်ကဵု ကမၠောန်သုတေသနပၠန်ဏောၚ်၊ မိက်ဂွံသၟာန်ဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵု အလဵုအသဳတံ သ္ပမံၚ်သုတေသနဂှ် တၞံထ္ၜိုတ်တံဂှ် နကဵုအ္စာဂှ် ရဲတဵုတၞံထ္ၜိုတ်ကီု၊ ရဲတာလျိုၚ်ဂကောံကၠောန် ထ္ၜိုတ်ကီုတှေ် ဂွံမံၚ်ဇြဟတ်ရဟာ အကာဲအရာဍေံ ဗီုလဵုနွံကီုရောအ္စာ?
သွဟ် ။ ။ ဍာံဍာံတေံ စပ်ကဵုကမၠောန်သုတေသန ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံဂှ် သွာၚ်စုၚ် ဇြဟတ်အောန်ကွေံကွေံရ။ မုဟိုတ် ဇြဟတ်အောန်ရောဟီုတှေ် ကွေံကွေံဂှ် သြန်ဘဏ္ဍာရ။ သုတေသနဏံဂှ် ပၟိက်ဇၞော်၊ သုတေသနဟွံမွဲတှေ် မုကမၠောန်ဒှ်ဒှ်၊ သွဟ်ဍေံဍာံ ဂွံဟွံမာန်ပုဟ်၊ ကၠောန်သုတေသနဏံလေဝ် သွဟ်ဍေံဂွံတိတ်မွဲမွဲဂှ် ဒးကၠောန်တၟာ လအ်၊ ဒးပ္တိတ်တမ်ရိုဟ်ဂၠိုၚ်ရ။ ဍုၚ်ပိုဲဏံဂှ် ဟိုတ်နူဝါတ်တုဲ ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ် ကၠောန်ကဵုဟွံမာန်ရ။ လောန်ကၠုၚ် (၂၀/၃၀) သၞာံဂှ်ရ ကၠောန်ဂွံကၠုၚ်လဝ်မွဲဝါတုဲတှေ် လက္ကရဴဏံ ကၠောန်လေဝ် ဟွံကၠောန်ဟဂှ်ရ။ ဍာံဍာံတေံ သုတေသနဂှ် ဇၟာပ်သွာၚ် မုကမၠောန်ဒှ်ဒှ် ပိုဲကၠောန်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ဖဵုဍေံ နွံအောန်ဟာ၊ ဂၠိုၚ်ဟာ၊ ဍာံဟာ၊ ဗၠေတ်ဟာ ညံၚ်ဂွံတီသွဟ်ဂှ်ရ သ္ပကၠုၚ်သုတေသနရ။ တုဲပၠန် ကမၠောန်တဵုတၞံထ္ၜိုတ်ဟီုဂှ် ကၠောန်လၟုဟ် တီလၟုဟ်ဟွံသေၚ်ဏီ၊ ဒးတဵုဍေံဏီ ဍေံဇၞော်တိုန်တုဲ ဒးခွါတ်ဍေံဏီ၊ ခွါတ်ဂွံသၞာံပထမဂှ်တှေ် ဍေံတိတ်ဗီုလဵု၊ သၞာံဒုတိယဂှ် ဍေံတိတ်ဗီုလဵု၊ သၞာံတတိယဟီုဂှ် ဗီုဍေံဟီုလဝ် တိတ်ပေၚ်ၚ်ဖအိုတ်ရ။ ဆဂး (၂၆၀)ကဵု (၂၃၅) ဍေံတိတ်ဟဂှ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ သၞာံလအ်ခ္ဍၚ် ဍေံတိတ်ဂၠိုၚ်တိုန်တုဲတှေ် ဟီုစဖဵုဍေံနွံဂၠိုၚ်ရ။ တုဲပၠန် ကမၠောန်သုတေသနဏံဂှ် ရာဗါမွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်၊ ဇၟာပ်သွာၚ်နာနာ ဒးကၠောန်ထေက်ရ။
သၟာန် ။ ။ လက္ကရဴအိုတ်ဏံ နကဵုရဲကၠောန်လဝ် ကၠအ်ထ္ၜိုတ်သၞာံလအ်အ်မွဲကီု၊ နကဵုညးတာလျိုၚ်ဂကောံ ကၠောန်ပ္တိတ်ထ္ၜိုတ် တွဵုရးဍုၚ်မန်မွဲကီုတှေ် မုမိက်ဂွံဟီုဂလာန် အရၚ်ရဲတဵုကၠအ်ထ္ၜိုတ်တံ နွံမံၚ်ဏီတှေ် ဟီုဗပေၚ်ကဵုညိအ္စာ?
သွဟ် ။ ။ လၟုဟ်ဂှ် ပိုဲတံ တဵုဂွံတှေ်တုဲ၊ ပ္တိတ်ဂွံတှေ်တုဲ၊ ပိုဲသွံထ္ၜိုတ်တှေ် ဂွံၚုဟ်အောန်၊ လၟုဟ်ဂှ်လေဝ် ဍုၚ်သၟာၚ်တံ ဍေံရာန်မံၚ်ၚုဟ်ထ္ၜိုတ်မူစိ ပ္ဍဲလပှ်ကျာဂှ် ဂွံဆဵုမံၚ်ရ။ ဠပိုဲအာသွံ ပ္ဍဲကဵုဒေၚ်ဂှ်တှေ် ဗီုဍေံဟီုလဝ် ကဝက်လေဝ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ မုဟိုတ် ဒးဒှ်မံၚ်ဗီုဏံရော? ဗွဝ်ဖျာဂၠးကဝ် ပၟိက်ဍာ်ဒကေဝ်ထ္ၜိုတ် ၜိုတ်လဵုနွံမှ ဍေံကဵုၚုဟ်လဵု ဗီုပၟိက်ဍေံတံနွံ ရဲရာန်ဂှ် ပိုဲတံ ဗပေၚ်ကဵုဟွံမာန်ပုဟ်၊ ၜိုတ်ၚုဟ်မးအောန်န်ရ ပိုဲတံဂွံမံၚ်၊ ဗဂေတ်ဏာဗဂေတ်နၚ် ဟိုတ်နူပိုဲဝါတ်ပၠန်ရ၊ ဥပမာဍေံ တဵုလဝ် (၅) ဧက၊ (၁၀) ဧက ရဲတဵုထ္ၜိုတ် မၞိဟ်ဝါတ်တ်ဂှ်တှေ် ဍေံဂှ် တ္ၚဲဏံခွါတ်ထ္ၜိုတ်တုဲတှေ် တ္ၚဲယး သွက်ဍေံဂွံစပုၚ် ဍေံနွံပၟိက် မိက်သ္ဂောံဂွံလှုဲရ။ ထ္ၜိုတ်ဂှ် နကဵုဗွဝ်ဖျာဂၠးကဝ်နွံပၟိက်ဂှ် ဒးအးဏောၚ်၊ ဒးဟကှ်ကဵုဍေံဏောၚ်၊ အေဗီုဂှ် ဒးကၠောန်အဆံၚ်ဍေံနွံတၟာဂလိုၚ်၊ ဂွံဒှ်အဆံၚ်ၜိုတ်ဂှ်တှေ် အောန်အိုတ် ဒးကၠောန် (၂၀) တ္ၚဲ၊ မွဲဂိတုမှ အဆံၚ်ဂှ် ပိုဲဂွံမာန်၊ ဠဂှ်မှ ပိုဲသွံစတှေ် ဍေံဂွံအဆံၚ်သၠုၚ်ၚ်၊ ဍေံဂွံၚုဟ်သၠုၚ်ၚ်၊ ဗွဝ်ဖျာဂၠးကဝ် ဗီုဍေံနွံပၟိက်ဂှ် ပိုဲကၠောန်ကဵုဟွံမာန်ပုဟ်၊ အေဇှ်တှေ် ကြုက်တံဂှ် ဍေံဂွံတှေ်တုဲ ဍေံကေတ်ထောံတုဲ ဍေံကၠောန်ထောံထ္ၜိုတ် အဆံၚ်သၠုၚ်ၚ်တုဲတှေ် ၚုဟ်ခိုဟ်ဍေံဂွံဏာရ။ ကိစ္စသဇိုၚ်ဂှ် ရဲတဵုထ္ၜိုတ်တံ မုလေဝ်ဟွံတီကွေံပုဟ်၊ ဟိုတ်နူသ္ဂောံဂွံထ္ၜိုတ်ၚုဟ်ခိုဟ်ဟ်ဂှ် ဇကုကဵုအခိၚ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဗီုဍေံဒးစိုတ် ဇကုကၠောန်ကဵုဟွံမာန်တုဲ ၜိုတ်ဒှ်ကဵုဒှ် ဂွံတုဲတှေ် ၚုဟ်မးဇကုကေတ်ဂှ် ဟွံဂွံရ။ လက္ကရဴဏံ သွက်ဂွံပ္တိတ်ထ္ၜိုတ်ရာဗါပိုဲဏံဂှ် ရဲတဵုထ္ၜိုတ်ဂၠး ကဝ်ဂှ် ဖျေံလဝ်မူဝါဒတၟာဂလိုၚ်၊ သွက်ပိုဲတံဂှ် ဍေံဟွံကိတ်ညဳ တၟာဂလိုၚ်မံၚ်၊ လၟုဟ်ပိုဲတဵုမံၚ်ဂှ် တဵုဂွံတှေ်တုဲ၊ ဗါ်ထောံဂြိုပ်အိုတ်၊ တဵုထောံထ္ၜိုတ်ဖအိုတ်၊ အေထ္ၜိုတ်ဗီုဂှ်တှေ် ရဲအုပ်ဓလီုလဝ်ဗွဝ်ဖျာဂၠးကဝ်ဂှ် ဍေံတံ ဟွံကေတ်ပုဟ်၊ ဍေံတံဟွံရာန်ပုဟ်၊ ဍေံတံဟွံရာန်ဟီုဗီုဂှ်တှေ် ပိုဲတံဂှ် ဗီုဍေံဟီုဂှ် ပိုဲကၠောန်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဥပမာဍေံ ပိုဲတံတဵုစုတ်လဝ်ဖိုတ် မုဍေံဟီုတှေ် ဖျေံလဝ်စေဝ်ပၞောန် ဗီုပြၚ်ညံၚ်ဟွံဂွံလီုဂှ် ဂကူတၞံဆုတၞဟ်ဟ် ဒးတဵုစုတ် ပ္ဍဲ (၁) ဧကတှေ် ပိုဲတဵုလဝ်ထ္ၜိုတ် (၂၀၀) တၞံတှေ် အောန်အိုတ် (၄၀) တၞံ ဆုဂကူတၞဟ်ဟ် ဒးနှဴတုဲ တှေ် ဒးတဵုစုတ်ဏောၚ် ဗီုပြၚ်ဖျေံလဝ်စေဝ်ပၞောန်ဂှ် ဍေံဟွံလီု ဟီုဟဂှ်။ ပိုဲတဵုစမ်ရံၚ်တုဲယျ ဍေံဟွံဂျိုၚ်ပုဟ်၊ (သစ်တောဌာန) ဍေံကဵုသ္ပဗီုဂှ် ပိုဲသ္ပစမ်ရံၚ်တုဲယျ ဟွံဂျိုၚ်ပုဟ်၊ ဟွံဂျိုၚ်တှေ် အာတိုၚ်ဏံ ပိုဲအာမံၚ်ဗီုတြေံရ ဟီုတှေ် ပိုဲဗက်ဟွံမာန်ညးတၞဟ်ပုဟ်၊ ပိုဲဗက်ဟွံမာန်တှေ် ဗွဝ်ဖျာဂၠးကဝ်ဂှ် ပိုဲဟွံဂွံမံၚ်ဟဂှ်၊ ပိုဲဟွံဂွံတှေ် ပိုဲဒှ်မံၚ် ဒဒိုက်ဟဂှ်ရ။ လၟုဟ်တှေ် ထ္ၜိုတ်အဆံၚ်ဂွံသၠုၚ်၊ နဲကဲဗီုလဵုဂွံကၠောန်၊ ဍေံပြံၚ်သၠာဲမံၚ်ဟဂှ်တှေ် ပိုဲဂှ် ဒးဗက်တၟာကလှေ်၊ ပိုဲအာဓမ္မတာဏံဂှ် လက္ကရဴတှေ် ဒးပလေဝ်အာသိုက်က်ပၠန်ဏောၚ် အဲညာတ်ဟဂှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.