Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

အံၚ်သာန်သုဂျဳဗၠးကၠုၚ်နူထံၚ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမံက်ကၠုၚ်

ဒဝ်အံၚ်သုဂျဳဗၠးတိတ်ကၠုၚ်ဂးတုဲ နကဵုအကံက်ဘာသာခမာ “ផ្កាយ” မွဲအကံက်ဂှ်တုဲ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ပရိုၚ်ပတောံဂှ် အကြာညးသုၚ်စောဲမုက်လိက် “facebook”တအ်ရ။ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဟေၚ် မိက်ဂွံကဵဵုဏာသတီကီုရ။

ဒဝ်အံၚ်သုဂျဳဗၠးတိတ်ကၠုၚ်ဂးတုဲ နကဵုအကံက်ဘာသာခမာ  “ផ្កាយ” မွဲအကံက်ဂှ်တုဲ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ပရိုၚ်ပတောံဂှ် အကြာညးသုၚ်စောဲမုက်လိက် “facebook”တအ်ရ။ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဟေၚ် မိက်ဂွံကဵဵုဏာသတီကီုရ။

ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်ဂှ်တှေ် “အံၚ်သာန်သုဂျဳဗၠးကၠုၚ်ယျ”ချူလဝ်တုဲ လ္တူဗီုဂှ်ပၠန်ချူလဝ် “သိုဝ်ဝေန်”ထပက်စၟတ်တဲတုဲ ညးဂွံအခေါၚ် ၁၃ တ္ရဲ​ရောၚ်” ဂးတုဲ နူကဵုအကံက်ဘာသာခမာ“ផ្កាយ” ဂှ် ချူပတိုန်လဝ်သာ်ဂှ်ကီုရ။

ပရိုၚ်ဂှ် နူကဵုဂကောံစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ကောလဟာလ၊ ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သတ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ် ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ်တှေ်ပရိုၚ်ပတိုန်လဝ်ဏံဂှ် ကဵုလဝ်နကဵုက္ဍိုပ်လိက်သာ်ဏံဂှ် ညံၚ်မၞိဟ်တအ် စိုတ်ဂွံလုပ်စလ္တူပရိုၚ်ဍေံတအ်မာန်ဂှ် ဖန်ဇန်ကၠောန်ကေတ်လဝ်ဟေၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု video ဂှ်ပၠန်လေဝ် ဒှ်မံၚ်ညးပၠန်ဂတးသၟဝ်တဲ “KNU” မွဲတၠဂှ် သောၚ်ကလးမံၚ် လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲဂှ် ဗဵဵုကေတ်ပ္ဍဲဗဳဒဳယဳုဂှ်မ္ဂး တီကေတ်မာန်ရ။ ပရောပရာ အတိုၚ်ချူပတိုန်လဝ် ဒဒှ်ရ အံၚ်သာန်သုဂျဳ ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်နူထံၚ်ယျဟီုဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဟေၚ်ရ။ တုဲပၠန် စပ်ကဵုပရောဏံဂှ်တုဲ နူဌာနမဳဒဳယာလုပ်ကဵုသၞောဝ်မွဲလဵဵုလေဝ် ဟွံဂွံပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏီရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ တၚ်နၚ်ပရိုၚ်လေဝ် ဟွံခိုက်ဂၠိုက် ညံၚ်မၞိဟ်တအ်စိုတ်ဂွံလုပ်စလ္တူ pageဍေံတအ်ဂှ် ဖန်ဇန်ကၠောန်ဗဒှ်မံၚ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ကောလဟာလ ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲဂွံစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။

ပ္ဍဲခေတ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲတအ်လေဝ် ဟွံညိၚ်ဝတ်ဏီတုဲ စပ်ကဵုပရိုၚ်ပူဂဵဵု ညးမသ္ဍိုက်မၠိုက်ဂၠိုၚ်(popular)ဗီုဗီုဇဏံဂှ် မၞိဟ်တအ်စိုတ်လုပ်စဂၠိုၚ်မံၚ်ဂှ်ရ pageကၠောန်စသြန်လ္တူလပှ်ကျာတအ် ညံၚ်မၞိဟ်တအ် စိုတ်ဂွံလုပ်စကဵဵု pageဍေံတအ်မာန်ဂှ် တံၚ်ဂြာဲလဝ်စိုတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်တုဲ ချူဖန်ဇန်စလေပ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုတၚ်နၚ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတေဟ် စှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏီတုဲ ဗက်စၟဳစၟတ်ရံၚ် တမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်တအ်ဂှ်ကၠာညိ။ ယဝ်ခါရ ဒှ်မံၚ်သံသယလ္တူပရိုၚ်ဂှ်မွဲမွဲမ္ဂး ဗက်အသၟာန်ရံၚ် ညးစဳစာန်လ္တူပရိုၚ်တအ်ကီု ပ္ဍဲchat box မဳဒဳယာ လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ကၠာညိဂှ်လေဝ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကဵုကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.